Zásady práce s vašimi údaji

Jsme Pardubický kraj

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.heinrichiada80.cz

Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje,

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR")

1. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno, příjmení, email a telefonní číslo

Z jakého důvodu?

Na základě, jakého právního důvodu?

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně informací.

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 2 roky od naší poslední komunikace.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

2. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. David Venzara, MPA

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese poverenec@pardubickykraj.cz nebo zavolejte na tel. č. 466 026 117

3. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku,

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 14.12.2021.