• 80 let výročí heydrichiády

10. června 1942 – Vyhlazení LidicPo atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se vystupňoval teror německých okupantů proti českému národu. I přes popravy stovek lidí a rozsáhlé razie se však nedařilo pachatele atentátu dopadnout. Když 4. června 1942 Heydrich na následky zranění zemřel, rozhodli se nacisté k dosud neslýchané zastrašovací akci. Využili k tomu falešnou stopu, která směřovala do středočeské obce Lidice a spojovala dva tamní občany Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, kteří v té době působili v britském královském letectvu, s útočníky na Heydricha. Domovní prohlídky v Lidicích ani výslechy příbuzných obou důstojníků sice neodhalily nic, co by potvrzovalo, že by mohli být zapojeni do atentátu, avšak nacistické bezpečnostní složky se rozhodly z Lidic vytvořit exemplární případ. Navečer 9. června byly Lidice neprodyšně obklíčeny jednotkami Wehrmachtu a německé policie. Obyvatelé začali být po půlnoci vyváděni ze svých domovů, muži starší 15 let byli shromažďováni v Horákově statku, ženy spolu s dětmi v lidické škole, odkud byly za úsvitu převezeny do tělocvičny kladenského gymnázia. Poté bylo zahájeno vraždění lidických mužů, Celkem jich bylo postříleno 173, včetně lidického faráře Josefa Štemberky. Nejstaršímu muži bylo 84, nejmladšímu Josefu Hroníkovi necelých 15 let. Všechny domy v obci byly vypáleny a následně zničeny trhavinami. Zpustošen byl i lidický hřbitov, pokáceny všechny stromy, sutí zavezen Podhorův rybník, změněn tok potoka. Vše srovnáno se zemí.

Dalších 26 lidických obyvatel bylo popraveno 16. června 1942 na střelnici v Praze-Kobylisích. Ještě předtím byly na Kladně vybrány tři lidické děti k poněmčení, dalších sedm dětí mladších jednoho roku bylo předáno německému sirotčinci v Praze-Krči, ostatních 88 bylo převezeno do Lodže, kde z nich bylo k poněmčení určeno dalších 7. Zbývajících 81 dětí bylo 2. července 1942 převezeno do nedalekého vyhlazovacího tábora Chelmnu nad Nerrem a tam ještě téhož dne, usmrceno v plynových autech. Dodatečně byla spolu s dětmi z Ležáků zavražděna i Dáša Veselá, jež byla původně vybrána k poněmčení.

Sto osmdesát čtyři lidických žen, které byly 12. června 1942 odtrženy od svých dětí, bylo (vyjma několika těhotných, ponechaných dočasně v Praze) převezeno do koncentračního tábora Ravensbrück. Třiapadesát lidických žen v koncentračních táborech a na pochodech smrti zahynulo. Celkem tak přišlo o život 340 lidických obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí).