• 80 let výročí heydrichiády

28. březen 1942 – Uskutečněn výsadek Out DistanceÚkolem výsadku, jehož členy byli Adolf Opálka, Karel Čurda a Ivan Kolařík, byla sabotáž plynárny v Praze-Michli. Dalším úkolem bylo dopravení náhradní vysílačky typu Mark III a kódovacího klíče pro skupinu Silver A. Skupina měla po uskutečnění sabotáže dál působit v odboji, například navádět spojenecká letadla na cíle v protektorátu za pomoci radiomajáku Eureka. Skupina byla přepravována společně s výsadkem Zinc. Vinou navigační chyby byla vysazena u obce Ořechov nedaleko Telče, namísto 130 km vzdáleného plánovaného místa seskoku u obce Kopidlno u Jičína. Při seskoku si Opálka poranil nohu a Kolaříkovi vypadla při ukrývání padáku peněženka s doklady a s fotografií jeho dívky Milady Hrušákové s věnováním a její adresou. V důsledku toho ho gestapo začalo pronásledovat. V bezvýchodné situaci, aby předešel pronásledování své rodiny, se Ivan Kolařík 1. dubna 1942 nedaleko Vizovic otrávil. Opálka s Čurdou se sešli v Praze a společně s příslušníky skupiny Silver A se zapojili do nočního nevedení bombardovacích letadel na plzeňskou Škodovku. Akce však skončila neúspěchem. Po atentátu na Heydricha se Adolf Opálka ukryl spolu s ostatními parašutisty v pravoslavném chrámu v pražské Resslově ulici, kde po hrdinném boji proti obrovské přesile spáchal sebevraždu. V době represálií rozpoutaných po atentátu se Čurda skrýval u své matky nedaleko Třeboně. Po zprávách o vypálení obce Lidice zaslal 13. června 1942 anonymní udání na četnickou stanici v Benešově, v němž uvedl jména obou příslušníků výsadku Anthropoid. Protože se nedostavila očekávaná reakce, přihlásil se 16. června dobrovolně v řídící úřadovně gestapa v pražském Petschkově paláci. Zde vyzradil vše, co věděl a je tak osobně zodpovědný za smrt stovek českých vlastenců. Následně se stal aktivním konfidentem gestapa, který byl využíván v boji proti dalším čs. parašutistům. Po válce byl Karel Čurda za zradu odsouzen k trestu smrti a 29. dubna 1947 popraven.