• 80 let výročí heydrichiády

Sál Jana Kašpara se promění v galerii obrazů

Aktualizováno: 7. 12. 2021Ve středu 29. prosince bude v sále Jana Kašpara v budově Reálky na Krajském úřadě Pardubického kraje zahájena výstava tří desítek obrazů akademické malířky Zdenky Landové, které autorka věnovala hrdinství československých parašutistů a jejich spolupracovníků z řad domácího protinacistického odboje. „Představené obrazy jsou součástí rozsáhlého cyklu 150 děl, která vznikla v polovině 60. let minulého století. Zdenka Landová se osudy československých parašutistů za nacistické okupace nezačala zabývat náhodou. Na jaře roku 1942 totiž její rodina ve svém domě ukrývala nadporučíka Adolfa Opálku, velitele paraskupiny OUT DISTANCE a bratranec Zdenky Landové Veleslav Wahl, který velel odbojové organizaci Zpravodajská brigáda, úzce spolupracoval s paraskupinou PLATINUM-PEWTER,“ vysvětlil motiv autorky ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík. „Vybrány přitom byly právě ty obrazy, které mají vztah k působení paraskupiny SILVER A na Pardubicku a tragédii osady Ležáky, jež byla 24. června 1942 vyhlazena nacisty,“ doplnil Stehlík.


Výstava bude v sále Jana Kašpara v budově Reálky na Krajském úřadě Pardubického kraje otevřena od 29. prosince každý den od 8 do 17 hodin s výjimkou 12., 25. 1. a 26. ledna. Návštěvní režim se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními. Vstup je zcela zdarma.