• 80 let výročí heydrichiády

Silver A v paměti tří generací

Památník Lidice a Československá obec legionářská pod záštitou ministra kultury a hejtmana Pardubického kraje, za podpory Pardubického kraje a Města Sezemice, pořádá třinácté setkání pamětníků paravýsadku Silver A, ležácké tragédie, pardubického odboje a jejich potomků.


Ve středu 12. ledna se uskuteční již třinácté setkání spolupracovníků operace Silver A, členů jejich rodin a všech, kteří byli na této významné odbojové akci účastni. Akce bude zahájena ve 14 hodin pietní vzpomínkou a kladením květinových darů v areálu Larischova vila U Zámečku 549, 530 03 Pardubice-Studánka.


Hlavní program bude od 15.30 hodin probíhat v sále Sezemický dům, kde se vedle historické přednášky Vlastislava Janíka, s názvem „Neobyčejní lidé. Podporovatelé paravýsadků z Velké Británie“ a hudebního vystoupení Ústřední hudby Armády České republiky, představí nová výstava „Děti, škola a válka“. Ukázku z knihy Mauthausen – konečná stanice přečte herec a představitel Alfréda Bartoše z televizní minisérie Operace Silver A, pan Jiří Dvořák.

Účast na setkání potvrdila za Senát P ČR Miluše Horská, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, primátor Města Pardubic Martin Charvát, náměstek ministra kultury Vlastimil Ouroda, předseda ČsOL Pavel Budínský, za velvyslanectví SRN zastupující přidělenec obrany Cdr. Dr. Volker Pilz, zástupce velitele Velitelství teritoria Tábor plk. gšt. Jaroslav Hrabec, velitel Posádkového velitelství Praha plk. gšt. Radek Šíba, ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plk. gšt. Petr Holý, velitel 43. výsadkového pluku Chrudim plk. Róbert Dziak, náčelník štábu VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová pplk. Viliam Beke. Mezi zhruba 100 hosty nebudou chybět přímí účastníci odboje a jejich potomci, přeživší ležácké a lidické děti, zástupci Památníku Terezín, Národního památníku hrdinů Heydrichiády, ČSBS, ČsOL, Klubu výsadkových veteránů, Sdružení válečných veteránů, veteráni Policie ČR, Sokolské župy Východočeské a starostové měst a obcí.


Paraskupina SILVER A byla na území okupované vlasti vysazena 29. prosince 1941 společně se skupinami ANTHROPOID a SILVER B.

Hlavním úkolem Silver A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím odbojem a jeho zahraničním vedením v Londýně, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. Radistovi SILVER A Jiřímu Potůčkovi se podařilo navázat spojení s Londýnem a udržovat ho po dobu více než pěti měsíců. SILVER A přímo spolupracoval s ANTHROPOIDEM a dalšími parašutisty při náletu na Škodovy závody v Plzni a podílel se na přípravě atentátu poskytováním radiového spojení.

Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byl úspěšně proveden 27. května 1942 skupinou ANTHROPOID. Nacisté odvetou spáchali krvavé, brutální zločiny na českém národu. Vypálili a vyvraždili Lidice, Ležáky a popravili desítky přímých spolupracovníků výsadku SILVER A z Pardubicka a Červenokostelecka. Další tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních táborů, kde přežili jen nemnozí.